Nhà máy Inox Quốc Tế TVL - Diễn tập phòng cháy chữa cháy

Tại lớp tập huấn, Cán bộ Công An PCCC đã hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, phổ biến kiến thức pháp luật, kiến thức về kỹ thuật PCCC, phương pháp kiểm tra an toàn PCCC và biện pháp PCCC tại đơn vị, cách phòng cháy và chữa cháy trong sử dụng điện, cách kiểm tra bảo quản, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và biện pháp phòng ngừa khi sự cố cháy xảy ra.

 

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi tập huấn, diễn tập PCCC: