CÔNG TY CP TVL KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN XUẤT SẮC NĂM 2023

Ngày 3/2/2024 vừa qua, Công ty CP TVL đã tổ chức buổi lễ tuyên dương – khen thưởng cho các Cá nhân và Tập thể đạt danh hiệu xuất sắc năm 2023.

Lễ Tuyên dương nhân viên xuất sắc là một sự kiện rất có ý nghĩa, không chỉ ghi nhận và cám ơn những thành tích xuất sắc của các cá nhân- tập thể, mà còn giúp tạo động lực trong toàn thể cán bộ nhân viên công ty.

Công ty luôn lấy phát triển con người làm giá trị cốt lõi, ý thức sâu sắc được tầm quan trọng của nhân lực, Công ty đã, đang và sẽ xây dựng một môi trường làm việc ngày càng tốt hơn, phù hợp với từng bộ phận và điều kiện làm việc để mỗi cá nhân có thể phát triển bản thân, cống hiến hết sức mình cho khách hàng và công ty. Cùng nhìn lại những hình ảnh đáng nhớ trong lễ Vinh Danh vừa qua.