Chi tiết Sản phẩm

Ống tròn

Kích thước: 8 - 127mm

Độ dày: 0.3 - 4.0mm

Chủng loại: 200, 300, 400 series