Chi tiết Sản phẩm

Cuộn khổ băng

Khổ băng: 500up, 600up

Độ dày: 0.3 - 3.0mm

Chủng loại: 200, 300, 400 series