Chi tiết Sản phẩm

Malt Bia

Các loại lúa mạch được dùng để sản xuất malt đều được tuyển chọn kỹ lưỡng để sản xuất ra những sản phẩm chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu của các công ty trong nước và quốc tế.