Chi tiết Dự án

Malt Bia

Công ty CP TVL đã có kinh nghiệm nhiều năm hợp tác với các nhà sản xuất malt hàng đầu trong nước và thế giới, đảm bảo cung cấp cho thị trường các loại malt có chất lượng tốt nhất. 
Các loại malt và barley nhập khẩu để sản xuất malt đều được tuyển chọn kỹ lưỡng để sản xuất ra những sản phẩm chất lượng tốt nhất, đáp ứng được yêu cầu của các nhà sản xuất bia lớn trong nước và quốc tế.