Chi tiết Sản phẩm

Cuộn khổ lớn

 

Khổ băng: 1000up, 1200up

Độ dày: 0.3 - 2.0mm

Chủng loại: 200, 300, 400 serie